Lahore | 12 Rabbi-ul-Awwal Josh-o-Kharosh Se Manai Gae